top of page

NEWS / HÍREK

NEMZETI LAND ART

Baranyai Levente érdeklődésének középpontjában elsősorban az ember alkotta táj, az érintetlen, vagy éppen az ember által megjelölt, belakott táj áll. A tájnak, városrészleteknek a kivétel nélküli madártávlatból ábrázolása, nem csak annak egyediségére és megismételhetetlenségére hívja fel a befogadó figyelmét, de annak sebezhetőségére is rámutat.

Gyakran már eleve manipulált műholdfelvételeket használva hozza létre az olajfestékkel vaskosan megfestett képeit. Egy látványos festészettechnikai bravúr segítségével meghökkentően valóságos és lenyűgöző műalkotásokat hoz létre. A spaklival felhordott felületek közelről absztrakt színfoltokká, festék textúrákká válnak, megfelelő távolságból szemlélve viszont tiszta rajzolatú, realista képekké alakulnak, amelyek már-már reliefként terjeszkednek ki a térbe.

Baranyai esetében nem tekinthetünk el festményei társadalmi szerepétől. Manipulált műholdfelvételek után megfestett képei olyan kulturális objektumok, amelyek különböző társadalmi jelenségek struktúráját tükrözik vissza, hogy információval szolgáljanak az adott társadalomról és korról, amelyben készültek.

Legújabb sorozatán, amely a Nemzeti Land Art címet kapta, immár két éve dolgozik. Új műveinek fókuszában elsősorban Budapest áll, amelyek a város nem pusztán valós, de fiktív épületekkel kiegészített álomképeit mutatják be.

Baranyai kérdésfeltevése elsőre talán lokálisnak tűnik, hiszen a nagy erőkkel történő stadion-építések problémáját dolgozza fel, de valójában egy globálisabb kérdést fogalmaz, meg, mégpedig, hogyan és milyen formában fogalmazhatja újra a politikai hatalom egy város látképét? Baranyai metsző élességű, ironikus és szenvtelen véleménye szubjektív festményei címeiből is egyértelműen kiolvasható.

Baranyai Levente 1966-ban született Budapesten. Itt él és dolgozik. A Magyar Képzőművészeti Egyetemen diplomázott 1994-ben. Művei megtalálhatóak a legjelentősebb hazai és nemzetközi magán és közgyűjteményekben.

Megnyitja: Legát Tibor a Magyar Narancs újságírója

​DEÁK ERIKA GALÉRIA Megnyitó: 2016. 11. 17.

PRESS

Magyar Narancs, 2016/11/20

IN ENGLISH

Levente Baranyai is primarily interested in the landscape, mostly the landscape inhibited and created by people but depicted without them. He depicts this landscape from a bird's eye-view. This perspective shows not only the unrepeatableness and uniqeness of it, but also its vulnerabilty.

He often uses already manipulated satelite photographs to create his paintings heavily burdened by oil paint. With the help of this scenic painting technique he creates shockingly real and astonishing works of art. He lays on colors with a painting knife. Standing close to them, they falls apart into abstract dashes of colors and paint textures, while when observing them from the right distance, the traces and peculiar shapes become clear. These paintings with the amazing amount of material expand into the space like an embossment.

We can't apart from the fact that Baranyai's paintings have a social mission as well. The works painted after manipulated aerial photogaphs are cultural objects, what reflects on different social phenomena to give information about the society and age they were made in.

He works on his newest series, entitled National Land Art, for two years now. In the focus of the new paintings are the sometimes fictional, sometimes real birdviews of Budapest. Baranyai questions that fact, that our prevailing government builts more athletic stadions instead of spending money more reasonably. The subject might appear local at first, but Baranyai also points a more global question, that how and with what form could a political power redrafts a view of a city. His ironical and detached opinion is clearly articulated in the titles of his recent works.

Baranyai Levente was born in 1966 in Budapest. He lives and works in Budapest. He finished his studies at the Hungarian Academy of Fine Arts in 1994. He is represents in the most important national institutional collections and in international collections as well.

ERIKA DEAK GALLERY

H-1066 Budapest

Mozsár utca 1.

Tel / Fax 361 201 3740

www.deakgaleria.hu

info@deakgaleria.hu

Featured Posts

Recent Posts

Archive

Search By Tags

Follow Us

  • Facebook Basic Square
bottom of page