top of page

NEWS / HÍREK

Interjú | Balkon 2019_4


SIRBIK ATTILA: Bioanarchikus festészet | Interjú Baranyai Leventével Zuhanás a mészárszék mélyére című kiállítása kapcsán

StartFragment

Részlet az interjúból: SA: "Baranyai Levente számára hol ér össze a valós és a fiktív tér egymásba játszó kettősége, a kézzel fogható dolgok teremtette atmoszférában, vagy az ezáltal strukturálódó érzelmek világában?"

Baranyai Levente: "A valós és fiktív tér egymásba játszó kettőssége mindenhol összeér, mivel egy táguló, végtelen tér részecskéje mindkettő és komplementer-szerűen állnak egymással szemben a végtelen univerzumban, ami geoid alakúra képezhető és színgömbként működik. Ugyanis őseszmék a színek, ahol az ellentétek egymás kiegészítői, egymásból születnek és egymást semmisítik meg. A fiktív és a valós állandóan keveredik, ebből lesz a születés vagy a pusztulás. Tehát a kézzel fogható dolgok atmoszférája strukturálja az érzelmek világát és az érzelmek világa strukturálja a kézzel fogható dolgok atmoszféráját."

EndFragment

Featured Posts

Recent Posts

Archive

Search By Tags

Follow Us

  • Facebook Basic Square
bottom of page